Podaci firme

 

  Podaci za identifikaciju

Naziv firme : „AJANDI“ D.O.O.
Ime i prezime ovl. lica: Ajandi Zoltan
Sedište: Senta

Poreski identifikacioni broj (PIB): 104164392
Matični broj.: 20105739
Obveznik PDV-a: da

Adresa (ulica i broj): Tornjoški put 12-14.
Opština: Senta
Mesto: 24401 Senta
Broj telefona: 024/82-60-60; 063/540-540

Dostupnost na internetu: www.ajandi.net
E-mail: office@ajandi.net

  Podaci o delatnosti

Šifra delatnosti: 28110

 

  Podaci o računu u banci

Komercijalna Banka
205-101041-90

  Štampanje podataka